KLACHTEN & GARANTIE

KLACHTEN & GARANTIE

GARANTIE

Bij een klacht kijken wij altijd naar de wettelijke garantie die van toepassing is op jouw klacht. Dit wil zeggen dat jouw product datgene moet doen wat je in alle redelijkheid mag verwachten van het product. Daarnaast heb je alleen recht op garantie bij een gegronde klacht. De klacht is gegrond als deze niet veroorzaakt is door:

Beschadiging door opzet of nalatigheid;
Onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud;
Normale slijtage en/of
Beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing.
Is je klacht gegrond, dan vergoeden wij alle kosten (inclusief verzendkosten) binnen de garantietermijn voor rekening van Nodesha-Fashion… Naast de (fabrieks)garanties gelden onverminderd de rechten die je hebt als consument op basis van de wet.

Ook na afloop van het (fabrieks)garantietermijn kan je met een gegronde klacht bij ons terecht. Jij en ook wij verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik/onderhoud nog goed is. Is dit niet het geval, neem dan contact met ons op. Samen proberen we dan tot een passende oplossing te komen.

KLACHTEN

Wij hechten veel waarde aan jou als klant bij ons en zijn pas tevreden als jij ook tevreden bent. Is er helaas toch iets misgegaan waar je niet tevreden over bent, dan kan je contact met ons opnemen. Je kunt een klacht indienen, zowel over een product als over de dienstverlening, van Nodesha-Fashion… Dit kan je doen per e-mail naar klachten@nodesha-fashion.com, bel ons op via +31 (0)6 31 78 85 27. Samen met jou proberen we dan tot een passende oplossing te komen. Wij geven binnen 14 dagen een inhoudelijke reactie met betrekking tot jouw klacht(en). Je ontvangt geen ontvangstbevestiging van ons als je een klacht indient per e-mail.